Ứng cử viên thanh niên WTT 2023 Cuenca

Đơn nam U15

Trận đấu nổi bật:Đơn nam U15

3

 • 6 - 11
 • 11 - 8
 • 11 - 3
 • 11 - 6

1

Chi tiết
1 VILLAVICENCIO Boris Jeriel ECU
ECU
2 BERNAL Ricardo ECU
ECU

Đơn nữ U15

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ U15

3

 • 8 - 11
 • 14 - 12
 • 11 - 3
 • 11 - 3

1

Chi tiết
1 LIU Amber USA
USA
2 RAMIREZ Catalina CHI
CHI

Đơn nam U17

Trận đấu nổi bật:Đơn nam U17

3

 • 11 - 9
 • 8 - 11
 • 12 - 10
 • 13 - 11

1

Chi tiết
1 ROBAYO Joshua ECU
ECU
2 MORENO RIVERA Steven Joel PUR
PUR

Đơn nam U13

Trận đấu nổi bật:Đơn nam U13

CAO Mathew

Puerto Rico

3

 • 11 - 7
 • 11 - 4
 • 11 - 2

0

Chi tiết
1 CAO Mathew PUR
PUR
2 PEREZ BOHORQUEZ Sergio PUR
PUR

Đơn nam U11

Trận đấu nổi bật:Đơn nam U11

3

 • 11 - 8
 • 12 - 10
 • 11 - 7

0

Chi tiết
1 VILLAVICENCIO Boris Nestor ECU
ECU
2 DIMITROV Dimitar ENG
ENG

Đơn nam U19

Trận đấu nổi bật:Đơn nam U19

3

 • 9 - 11
 • 11 - 7
 • 11 - 5
 • 11 - 13
 • 12 - 10

2

Chi tiết
1 CHAMBET-WEIL Remi NED
NED
2 CEDENO Jeremy ECU
ECU

Đơn nữ U17

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ U17

3

 • 11 - 7
 • 9 - 11
 • 11 - 6
 • 11 - 2

1

Chi tiết
1 MASSART Lilou BEL
BEL
2 MENENDEZ BRAVO Maybelline Sheccid ECU
ECU

Đơn nữ U11

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ U11

REYES Sara

Ecuador

3

 • 11 - 5
 • 8 - 11
 • 6 - 11
 • 11 - 9
 • 11 - 8

2

Chi tiết
1 REYES Sara ECU
ECU
2 BUITRON Thayra ECU
ECU

Đơn nữ U19

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ U19

BURGOS Brianna

Puerto Rico

3

 • 5 - 11
 • 12 - 10
 • 4 - 11
 • 11 - 8
 • 13 - 11

2

Chi tiết
1 BURGOS Brianna PUR
PUR
2 MASSART Lilou BEL
BEL

Đơn nữ U13

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ U13

3

 • 11 - 7
 • 11 - 6
 • 11 - 6

0

Chi tiết
1 MALDONADO Karolayn ECU
ECU
2 RAMIREZ Catalina CHI
CHI

Đôi nam nữ U19

Trận đấu nổi bật:Đôi nam nữ U19

BURGOS Brianna

Puerto Rico

 

3

 • 11 - 8
 • 11 - 9
 • 9 - 11
 • 11 - 9

1

Chi tiết
1 BURGOS Brianna PUR
PUR
MORENO RIVERA Steven Joel PUR
PUR
2 LIU Amber USA
USA
CHAMBET-WEIL Remi NED
NED

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!