2020 Giải vô địch thiếu niên & thiếu niên Nam Mỹ

Đội thiếu niên

Trận đấu nổi bật:Đội thiếu niên

3

 • 9 - 11
 • 11 - 8
 • 11 - 8
 • 13 - 11

1

Chi tiết

Đội nữ thiếu niên

Trận đấu nổi bật:Đội nữ thiếu niên

3

 • 11 - 6
 • 8 - 11
 • 11 - 6
 • 11 - 8

1

Chi tiết

Đơn nam

Trận đấu nổi bật:Đơn nam

4

 • 12 - 10
 • 9 - 11
 • 14 - 12
 • 12 - 10
 • 11 - 7

1

Chi tiết

CARMO Kenzo

Brazil

1 SILVA Diogo BRA
BRA
2 CARMO Kenzo BRA
BRA

Đơn nữ

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ

4

 • 10 - 12
 • 13 - 15
 • 11 - 9
 • 11 - 6
 • 11 - 6
 • 11 - 5

2

Chi tiết
1 RIOS Valentina CHI
CHI
2 WATANABE Laura BRA
BRA

Đôi nam

Trận đấu nổi bật:Đôi nam

GUADALUPE Matias

Argentina

 

VELARDE Matias

Argentina

3

 • 5 - 11
 • 6 - 11
 • 11 - 8
 • 11 - 7
 • 13 - 11

2

Chi tiết
1 GUADALUPE Matias ARG
ARG
VELARDE Matias ARG
ARG
2 CUCHO Adolfo PER
PER
FERNANDEZ Carlos PER
PER

Đôi nữ

Trận đấu nổi bật:Đôi nữ

LIMA Livia

Brazil

 

3

 • 11 - 13
 • 11 - 7
 • 6 - 11
 • 11 - 1
 • 11 - 4

2

Chi tiết
1 LIMA Livia BRA
BRA
WATANABE Laura BRA
BRA
2 FLORES Jerusalen CHI
CHI
RIOS Valentina CHI
CHI

Đôi nam nữ

Trận đấu nổi bật:Đôi nam nữ

SILVA Diogo

Brazil

 

LIMA Livia

Brazil

3

 • 12 - 10
 • 11 - 9
 • 11 - 13
 • 13 - 11

1

Chi tiết

SATO Lautaro

Argentina

 

FRAGAPANE Isabella

Argentina

1 SILVA Diogo BRA
BRA
LIMA Livia BRA
BRA
2 SATO Lautaro ARG
ARG
FRAGAPANE Isabella ARG
ARG

Đội nam Cadet

Trận đấu nổi bật:Đội nam Cadet

3

 • 11 - 7
 • 11 - 7
 • 11 - 9

0

Chi tiết

Đội nữ Cadet

Trận đấu nổi bật:Đội nữ Cadet

3

 • 12 - 10
 • 11 - 7
 • 11 - 6

0

Chi tiết

Những chàng trai độc thân

Trận đấu nổi bật:Những chàng trai độc thân

3

 • 13 - 11
 • 11 - 7
 • 12 - 14
 • 11 - 6

1

Chi tiết
1 IIZUKA KENZO Leonardo BRA
BRA
2 CEDENO Jeremy ECU
ECU

Những cô gái độc thân

Trận đấu nổi bật:Những cô gái độc thân

3

 • 11 - 3
 • 11 - 3
 • 11 - 3

0

Chi tiết
1 TAKAHASHI Giulia BRA
BRA
2 CORREIA KANASHIRO Beatriz Kaori BRA
BRA

Đôi nam nữ

Trận đấu nổi bật:Đôi nam nữ

3

 • 14 - 16
 • 13 - 11
 • 11 - 8
 • 11 - 13
 • 11 - 8

2

Chi tiết

CEDENO Jeremy

Ecuador

 

PIGUAVE Diego

Ecuador

1 MENDOZA SALAZAR Eduardo David PER
PER
ZEBALLOS Renzo Sebastian PER
PER
2 CEDENO Jeremy ECU
ECU
PIGUAVE Diego ECU
ECU

Đôi nữ Cadet

Trận đấu nổi bật:Đôi nữ Cadet

3

 • 11 - 6
 • 11 - 7
 • 11 - 1

0

Chi tiết

MACIAS Genesis

Ecuador

 

OLAYA Fiorella

Ecuador

1 CORREIA KANASHIRO Beatriz Kaori BRA
BRA
TAKAHASHI Giulia BRA
BRA
2 MACIAS Genesis ECU
ECU
OLAYA Fiorella ECU
ECU

Cadet đôi

Trận đấu nổi bật:Cadet đôi

3

 • 11 - 8
 • 12 - 10
 • 11 - 6

0

Chi tiết
1 IIZUKA KENZO Leonardo BRA
BRA
TAKAHASHI Giulia BRA
BRA
2 MIRANDA Josthyn CHI
CHI
ARANEDA Fernanda CHI
CHI

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!