Đại hội thể thao Đông Nam Á 2019 (PHI)

Đơn nam

Trận đấu nổi bật:Đơn nam

4

 • 11 - 5
 • 11 - 7
 • 11 - 7
 • 12 - 10

0

Chi tiết
1 PANG Yew En Koen SGP
SGP
2 CHEW Zhe Yu Clarence SGP
SGP

Đĩa đơn nữ

Trận đấu nổi bật:Đĩa đơn nữ

LIN Ye

Singapore

4

 • 6 - 11
 • 11 - 1
 • 11 - 0
 • 11 - 0
 • 11 - 0

1

Chi tiết

Feng Tianwei

Singapore

1 LIN Ye SGP
SGP
2 Feng Tianwei SGP
SGP

Đôi nam

Trận đấu nổi bật:Đôi nam
 

NGUYEN Anh Tu

Việt Nam

3

 • 11 - 6
 • 12 - 10
 • 10 - 12
 • 11 - 4

1

Chi tiết

CHUA Josh Shao Han

Singapore

 

PANG Yew En Koen

Singapore

1 Đoàn Bá Tuấn Anh
DOAN Ba Tuan Anh
VIE
VIE
NGUYEN Anh Tu VIE
VIE
2 CHUA Josh Shao Han SGP
SGP
PANG Yew En Koen SGP
SGP

Đôi nữ

Trận đấu nổi bật:Đôi nữ

3

 • 11 - 6
 • 11 - 2
 • 11 - 9

0

Chi tiết

KOMWONG Nanthana

Thái Lan

 

SAWETTABUT Jinnipa

Thái Lan

1 PARANANG Orawan THA
THA
SAWETTABUT Suthasini THA
THA
2 KOMWONG Nanthana THA
THA
SAWETTABUT Jinnipa THA
THA

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!