2016 Olympic Games

Đơn nam

Trận đấu nổi bật:Đơn nam

MA Long

Trung Quốc

4

 • 14 - 12
 • 11 - 5
 • 11 - 4
 • 11 - 4

0

Chi tiết

ZHANG Jike

Trung Quốc

1 MA Long CHN
CHN
2 ZHANG Jike CHN
CHN
3 MIZUTANI Jun
JUN Mizutani
JPN
JPN

Đơn Nữ

Trận đấu nổi bật:Đơn Nữ

DING Ning

Trung Quốc

4

 • 11 - 9
 • 5 - 11
 • 14 - 12
 • 9 - 11
 • 8 - 11
 • 11 - 7
 • 11 - 7

3

Chi tiết

LI Xiaoxia

Trung Quốc

1 DING Ning CHN
CHN
2 LI Xiaoxia CHN
CHN
3 KIM Song I PRK
PRK

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!